ReleaseLyrics > Torsson > ELMIA - jordbruksutställning (1989) Lyrics

ELMIA - jordbruksutställning (1989) Lyrics

Torsson
1. Gå mot strömmen
2. ELMIA - jordbruksutställning
3. Klippans centrum
4. Konsum
5. Jag minns en gammal bil
6. Älgjakten
7. Det spelades bättre boll
8. Tivoli
9. Assar höll ett tal
10. Sverige
11. Turistinformation
12. Den italienske dansläraren
13. ELMIA - jordbruksutställning
14. Hunden och flickan och jag
Search lyrics

Islands of Hawaii (1995)

ELMIA - jordbruksutställning (1989)

Lingonplockning (1989)