ReleaseLyrics > Quái Vật Tí Hon

Đường về (2011)

Quái Vật Tí Hon Lyrics

Qua ô cửa thời gian
Có một mặt trời
Vì đời
Vết nhơ
Cho con được trở về
Ô trống
Ngày hôm qua
Đã bao lâu rồi
Kẻ lạ mặt
Đường về
Vợ ơi anh đã sai rồi
Ông trời cô đơn