ReleaseLyrics > Nidi d'Arac > Tarantulae (2001) Lyrics

Tarantulae (2001) Lyrics

Nidi d'Arac
1. Trainieri
2. Antetarantae
3. Tarantulae
4. Lu rusciu de lu mare
5. Danza e onore
6. L'acqua de li chianti
7. Soli come noi
8. Nella rete
9. Signuru
10. Osce
11. Fior di tutti i fiori
12. 'Quai te spettu
13. Tuzak
Search lyrics

Salento senza tempo (2007)

St. Rocco's Rave (2005)

Tarantulae (2001)

Ronde noe (1999)