ReleaseLyrics > Ulvhedner > Ein Krigar Fallen Til Jord Lyrics

Ein Krigar Fallen Til Jord Lyrics

Ulvhedner
Født og oppvokst med blod på henda
Vill i auga ingen kunne temma
Ein ble stolt av å høyra hans røyst
No er han daud Det finnes inga trøyst
Ein krigar er fallen til jord så stolt me mektige ord
Ein krigar fallen til jord
sjela leve vidare men saknet er stort
Historiens kapittel enda så brått
Nye Forteljingar vi kunne fått
Men det du gav var ikkje for lite
Atter igjen er det vi dødlige som slite
Men sagnet vil fortsetta som før
Det skal meir til att ein dør
Sterkare vi står
Sjelda di rår

Eit minne som varer livet ut
Ein dag vi kan hugse
Dager vi delte og steder vi var
Eit møte i dauden va hardt
Tida står enda stille
Så møkje meir så skulle bli sagt
Søkjer fred i den mørke natt
Stjerneklart, iskaldt...


Eit sagn skal skapast
Ein Krigar i minne
Dører skal åpnes
Tung I sinnet

Stundom vi møtes att
Langt der ute, voktar du meg
Som ridder av ypperste rang
Mot livet truende farer og spott

Ein kan føle De bortreiste sjeler
Som våker og fører vår vei
Vår skjebne, vårt kall
I det stolte fedreland

Aleine i mørket
Ensom i kulden
Føler ein ingen frykt
Ein krigar fallen til jord
Search lyrics

For I Tida (2010)